Fold the napkin French

0 Comment

Gấp napkin kiểu Pháp mang tính chất đơn giản và sang trọng. Tinh tế cho buổi tiệc

1.Lay the napkin face-down in front of you.
2. Fold the napkin half diagonally.
3. Fold the napkin to the left long side.
4. Gấp góc xa của khăn ăn theo đường chéo về phía bạn và bên phải để nhăn rơi xuống một hoặc hai inch ngắn góc phải và điểm mới được thành lập ở phía dưới là một vài inch ở bên phải bên trái.
Kết thúc gấp khăn ăn kiểu Pháp
5. Gấp điểm phải nhất đối với bạn, xoay vòng tại cùng một vị trí lần cuối cùng lình xình quanh. Sử dụng khăn ăn đã hoàn thành để treo lên nơi ăn. Rất sang trọng và không biến chứng.


For further information please contact us at the information below to receive a quote for the services your event with specific content.

tiec buffet
[top]
Comments

<center><a href="http://www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=acac9c2b-cd00-4314-bf55-dcd9d854b9a1" title="Content Protection by DMCA.com"><img src="//images.dmca.com/Badges/dmca_protected_sml_120s.png?ID=acac9c2b-cd00-4314-bf55-dcd9d854b9a1" alt="Content Protection by DMCA.com"></a></center>