TẢI MENU THỨC ĂN

2 Comments

Bảng tính trên đề xuất dành khách hàng có số lượng từ 100 người trở lên, nếu số lượng của bạn ít hơn bảng đề xuất, Please see the table below surcharge, Price not include VAT charges and setup:

SỐ LƯỢNG KHÁCH 20 KHÁCH 30 KHÁCH 40 KHÁCH 50 KHÁCH 60 KHÁCH 70 KHÁCH 80 KHÁCH 90 KHÁCH
CỘNG THÊM 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15%

Ngoài tra bạn có thể đề xuất hoặc thay đổi thành phần thức ăn trong menu có sẵn để chọn món ăn mình thích nhất và gửi thông tin yêu cầu cho chúng tôi theo địa chỉ liên hệ bên dưới.

MỘT SỐ MENU ĐỀ XUẤT

Menu Tea Break đề xuất

Xem thêm hình các loại bánh khác

Menu Finger Food đề xuất

Xem thêm các món ăn Finger Food

Menu Buffet đề xuất

Xem thêm các món ăn Buffet khác

Menu BBQ – Barbecue

Menu tiệc bàn mặn – Setmenu Mặn

Menu tiệc bàn chay – Setmenu Chay

Menu nước uống

Brochure

Download menu of Decorations

tai menu

For further information please contact us at the information below to receive a quote for the services your event with specific content.

tiec buffet
[top]
2 Comments for posts TẢI MENU THỨC ĂN
  1. Cocktail for 200-300 people ?
    The Tea Party 200-300 people ?


[top]
Comments

<center><a href="http://www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=acac9c2b-cd00-4314-bf55-dcd9d854b9a1" title="Content Protection by DMCA.com"><img src="//images.dmca.com/Badges/dmca_protected_sml_120s.png?ID=acac9c2b-cd00-4314-bf55-dcd9d854b9a1" alt="Content Protection by DMCA.com"></a></center>