Bảo vệ: Thông tin đi làm ngày 1-12 Quận 10

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. read more →

28 Th11 2012
0 Comment

Luôn tuyển dụng

Nhân viên Tổ chức – Phục vụ tiệc – Làm việc bán thời gian Nhân viên phụ bếp, phục vụ – Số lượng không hạn chế. GIỚI THIỆU CÔNG VIỆC: + Đây là công việc mang tính tổ chức do đó đòi hỏi bạn phải làm việc nghiêm túc, đúng thời gian. Phù hợp cho các bạn.. read more →

27 Th11 2012
0 Comment

Bảo vệ: Thông tin đi làm ngày 24-11

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. read more →

23 Th11 2012
0 Comment

Bảo vệ: Thông tin đi làm ngày 17-11

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. read more →

14 Th11 2012
0 Comment

Bảo vệ: Thông tin đi làm ngày 18 – 10 Quận 4

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. read more →

17 Th10 2012
0 Comment

Bảo vệ: Thông tin đi làm ngày 18 – 10 Quận 1

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. read more →

16 Th10 2012
0 Comment

Bảo vệ: Thông tin đi làm ngày 15 -10

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. read more →

12 Th10 2012
0 Comment

Bảo vệ: Protected: Thông tin đi làm ngày 20/09

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. read more →

14 Th9 2012
0 Comment

Bảo vệ: Thông tin đi làm ngày 19/09

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. read more →

14 Th9 2012
0 Comment
<center><a href="http://www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=acac9c2b-cd00-4314-bf55-dcd9d854b9a1" title="Content Protection by DMCA.com"><img src="//images.dmca.com/Badges/dmca_protected_sml_120s.png?ID=acac9c2b-cd00-4314-bf55-dcd9d854b9a1" alt="Content Protection by DMCA.com"></a></center>